Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2013

Các Mũi Đan Len Cơ Bản - Phần 2

  • Mũi chập hai hay giảm mũi bên phải (K2tog, K2tog tbl, P2tog, P2tog tbl) tog
  • Giảm mũi bên trái (SKPO-Slip,Knit,Pass Over) sko
  • SKPO mũi lên (SKPO purling version) pdcer 
  • Mũi chập 3 (Double Vertical Decrease) dec3c
  • Mũi chập 3 bên phải (Double Right-Slanting Decrease) dec3l
  • Mũi chập 3 bên trái (Double Left-Slanting Decrease) dec3r
  • 2-st Left Cross lcross1
  • 2-st Right Cross rcross1
  • Left Stitch Pass Through Right Stitch ltcross1
  • Right Stitch Pass Through Left Stitch rtcross1

Mũi xuống chập hai (K2Tog)

Ký hiệu: 
Viết tắt: Tog/K2 tog
 Mũi que đan phải cho vào cùng một lúc hai mũi trên que đan trái, từ trên xuống và đan mũi xuống bình thường

 Kết quả như hình, tổng số mũi giảm 1.


Mũi xuống chập hai vào sau (K2tog tbl = purl 2 together through back loops)


Mũil lên chập hai (P2tog)


Mũil lên chập hai vào sau (P2tog tbl)

Giảm mũi bên trái (Slip,Knit,Pass Over)

Ký hiệu:
Viết tắt: SKPO

 Chuyển 1 mũi trên que đan trái sang que đan phải (slip)

 Đan một mũi xuống vào mũi tiếp theo trên que đan trái

 Dùng mũi que đan trái cho vào mũi đã dời lúc nãy , từ dưới lên

 Cho qua đầu mũi xuống đã đan lúc nãy, qua luôn mũi que đan phải

 Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 1.

SKPO mũi lên (SKPO purling version)

Ký hiệu:

 Mũi que đan phải cho vào 2 mũi trên que đan trái theo chiều mũi tên màu xanh. Chuyển hai mũi này sang que đan phải

 Mũi que đan trái cho vào mũi màu đỏ, theo chiều mũi tên, chuyển mũi này qua lại que đan trái

 Tương tự chuyển mũi màu xanh qua lại que đan trái

 Hai mũi lúc này đã được xoay ngược lại so với vị trí ban đầu. Đan cùng một lúc hai mũi này bằng mũi lên

 Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 1.

Mũi chập 3 (Double Vertical Decrease)

Ký hiệu: 

 Mũi que đan phải cho vào hai mũi tren que dan trái theo chiều mũi tên, chuyển hai mũi này sang que đan phải

 Đan một mũi xuống

 Mũi que đan phải cho vào hai mũi trên que đan phải đã chuyển lúc nãy

 Cho 2 mũi này qua đầu mũi xuống vừa đan, qua khỏi mũi que đan phải

 Kết quả được như hình. Tổng số mũi giảm 2.

Mũi chập 3 bên phải (Double Right-Slanting Decrease)

Ký hiệu: 

 Mũi que đan phải cho vào cùng lúc 3 mũi trên que đan trái, theo hình mũi tên

 Đan cùng lúc 3 mũi này bằng mũi xuống, được như hình. Tổng số mũi giảm 2.

Mũi chập 3 bên trái (Double Left-Slanting Decrease)

Ký hiệu: 

 Mũi que đan phải cho vào mũi đầu tiên trên que đan trái theo chiều mũi tên, chuyển mũi này sang que đan phải

 Đan cùng một lúc hai mũi tiếp theo trên que đan trái bằng mũi xuống

 Mũi que đan trái cho vào mũi chuyển lúc nãy trên que đan phải

 Cho mũi chuyển này qua đầu mũi xuống vừa đan được, và qua khỏi mũi que đan phải

 Kết quả được như hình, tổng số mũi giảm 2.

2-st Left Cross
Ký hiệu: 

 Mũi que đan phải cho vào mũi thứ hai trên que đan trái, theo chiều mũi tên. Dùng ngón trỏ tay trái giữ mũi đầu tiên không bị tuột khỏi que đan trái

 Để que đan như hình và đan một mũi xuống

 Đan tiếp một mũi xuống vào mũi đầu tiên trên que đan trái

 Tuột que đan trái ra khỏi mũi thứ hai (màu đỏ)

 Được kết quả như hình. Tổng số mũi không đổi.

2-st Right Cross

Ký hiệu: 


 Mũi que đan phải cho ra phía sau mũi đầu tiên trên que đan trái, cho vào mũi thứ hai như hình mũi tên

 Hình này theo góc nhìn từ trên xuống, đan một mũi xuống vào mũi thứ hai này (màu đỏ)

 Đan một mũi xuống vào mũi đầu tiên trên que đan trái

 Tuột mũi que đan trái ra khỏi mũi thứ hai (màu đỏ)

 Kết quả như hình, tổng số mũi không đổi.

Left Stitch Pass Through Right Stitch
Ký hiệu: 

 Chuyển mũi đầu tiên (màu xanh) trên que đan trái sang que đan phải
 Tiếp tục chuyển mũi thứ hai (màu đỏ)

 Mũi que đan trái cho vào mũi đầu tiên (màu xanh) theo chiều mũi tên

 Cho mũi đầu tiên (xanh) qua đầu mũi thứ hai (đỏ), ra khỏi mũi que đan phải

 Mũi que đan trái cho vào mũi thứ hai (đỏ) trên que đan phải theo chiều mũi tên

 Đan một mũi xuống vào mũi thư hai này (đỏ)

 Đan tiếp một mũi xuống vào mũi đầu tiên (xanh)

 ết quả được như hình.

Right Stitch Pass Through Left Stitch
Ký hiệu: 

Mũi que đan phải cho vào mũi thứ hai (màu đỏ) trên que đan trái theo chiều mũi tên 

 Đan một mũi xuống

 Mũi que đan trái luồn qua mũi thứ hai (đỏ), mũi thứ nhất (xanh) vẫn trên que đan trái

 Đan mũi thứ nhất (xanh) bằng mũi xuống

 Kết quả được như hình.

Còn tiếp Các Mũi Đan Len Cơ Bản - Phần 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét